Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
เลือกภาษาที่ต้องการ
Select a language

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
พิธีลงนามสัญญา 37 โครงการ
ร่วมทุนก่อสร้างโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน
มูลค่า 40,000,000,000 บาท


เมื่อเวลา 11.59 น. ของวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ. สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร
ได้มีพิธีลงนามร่วมทุนเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน
ขนาด 8 เมกกะวัตต์ จำนวน 37 โครงการ มูลค่า 40,000,000,000 บาท ( สี่หมื่นล้านบาท )
ระหว่าง บริษัทเสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด กับ
Wuxi Huaguang Electric Power Engineering Co., Ltd. และ Shandong Power Equipment Co., Ltd.
จากประเทศจีนโดยมีสักขีพยานและแขกรับรับเชิญ ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคการศึกษา ภาคการเมือง ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน ประมาณ 300 กว่าคน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ จันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด

ผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก (Alternative Energy)และอนุรักษสิ่งแวดล้อม
ในการนำขยะมูลฝอยชุมชมเผากำจัดแบบไร้มลพิษนำความร้อนจากการเผาขยะมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าจำหน่าย
ได้จัดงาน “รวมพลคนเสริมทรัพย์” ครั้งที่ 1 ณ สโมสรนายทหารอากาศ  กรุงเทพมหานคร
มีแขกผู้มีเกียรติได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน อย่างคับคั่ง กว่า 200 ท่าน
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของผู้รักสิ่งแวดล้อม
ประธานในพิธี ได้รับเกียรติจากท่าน พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)
ประธานการจัดงาน นาย ชยันต์พิสิฐ สมานสวน (ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ)
ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ สื่อสารมวลชน และ ภาคบันเทิงที่ได้มีน้ำใจ
     ประกาศ! รายชื่อบุคคลต่อไปนี้ได้พ้นสถานะภาพการเป็นที่ปรึกษาของ บริษัทเสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด
     ประกาศ! รายชื่อบุคคลต่อไปนี้ได้พ้นสถานะภาพการเป็นบุคลากรของ บริษัทเสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด
 

มอบกระเช้าสวัสดีปี 2556

เทศกาลปีใหม่นี้
บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาลฯ
ได้เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับผู้ใหญ่
เพื่อเป็นการอวยพร  

วันที่  8 ตุลาคม  2554
ณ บ้านสนวน หมู่ 4 ตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
คณะผู้บริหาร บริษัทเสริมทรัพย์ฯ
ได้เข้านำเสนอการทำประชาคม
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554
นายณพชัย สมานสวน
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลบางเสาธง


มอบกระเช้าสวัสดีปี 2556

เทศกาลปีใหม่นี้
บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาลฯ
ได้เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับผู้ใหญ่

  


พิธีลงนามสัญญาเทศบาลตำบลนางั่ว
วันที่ 31 สิงหาคม 2554
คณะผู้บริหาร บริษัทเสริมทรัพย์ฯ
เทศบาลตำบลนางั่ว
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554
นายณพชัย สมานสวน
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
ได้เดินทางไปณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

งานประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 56


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554
นายณพชัย สมานสวน
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
และคณะได้เดินทางไปเทศบาลตำบลนางั่ว 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554
นายชยันต์พิสิฐ สมานสวน
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลวัดประดู่  
 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556

ทีมงานทีวี 360 องศา
เข้ามาสวัสดีปีใหม่ ท่านประธานฯ และผู้บริหาร
  

งานเสวนาทางวิชาการและรับฟังความคิดเห็น
เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ
และรับฟังความคิดเห็นเรื่อง
“แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคง  
 

>ร่วมนำของบริจาคช่วยน้ำท่วมต.บ้านแป้ง        Home    Company   Service    Research    Contact    Check Mail

*บริษัทไม่มีนโยบายขายงานโครงการก่อสร้าง


frontpage widget
 
Copyright (c) 2011 sps1999.com. All rights reserved.