ภาพนำเสนอโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนให้กับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวัดประดู่


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554
คณะผู้บริหาร บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด
นำโดย นายณพชัย   สมานสวน  ประธานกรรมการบริหาร  
รศ.สุชาติ  นวกวงษ์  ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  
นายณรงค์  วงศ์แดง  รองกรรมการผู้จัดการ
นายภัควัฒน์  ชูแสง  ผู้อำนวยการภาคกลาง
นายภูศิต  จันทร์หวาน   ผู้อำนวยการภาคใต้
พ.ต.อ.เอกวัฒน์   โพธิ์เย็นญาติ  ที่ปรึกษา
และนายภูศิต  จันทร์หวาน  ผู้อำนวยการภาคใต้
ได้นำเสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน(โรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยแบบไร้มลพิษและผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย)
ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวัดประดู่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี นายธงชัย   พริกแก้ว  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดประดู่
นายอเนก  แก้วอำไพ  รองนายกเทศบาลตำบลวัดประดู่
นายชลาวุฒิ  ประดิษฐ์พร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง และคณะผู้บริหารส่วนงานที่เกี่ยวได้เข้าร่วม รับฟัง และได้เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น                                                        Home    Company   Service    Research    Contact    Check Mail   Webboard