ภาพคณะผู้บริหารบริหารเสริมทรัพย์ไพศาล
ได้นำชาวคณะร่วมเดินทางสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งจ.อยุธยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำท่วม


เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554
ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง  อำเภอบางประอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะผู้บริหาร บริหารเสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด นำโดย นายณพชัย สมานสวน
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ  ดร.กัณฑิมา  ศรีวิลัย  กรรมการบริหาร
นายสงกราน  สมานสวน กรรมการบริหาร
ได้นำทีมงานไปให้กำลังใจชุมชนตำบลบ้านแป้งที่ประสบอุทกภัย
พร้อมกับมอบอาหาร มาม่า และน้ำดื่มให้กับชาวตำบลบ้านแป้ง                                                        Home    Company   Service    Research    Contact    Check Mail   Webboard